Atelier Nichita

PROTECTIA DATELOR

 1. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre, SC Atelier Nichita SRL cu sediul în Str Eroilor, nr 68, Movilita, Constanta,  Romania .

Avem în vedere că, începand cu 25 mai 2018, va fi pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

Prin acest document vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.atelier-nichita.ro

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

II.1. Dacă sunteți client al www.atelier-nichita.ro, SC Atelier Nichita SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați www.atelier-nichita.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului nostru, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin www.atelier-nichita.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea www.atelier-nichita.ro.

II.2. Dacă sunteți vizitator al www.atelier-nichita.ro, SC Atelier Nichita SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării www.atelier-nichita.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru întrebări sau reclamații, formularului de returnare produs sau alte formulare, în măsura în care le completați.

III. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRĂRII

III.1. Dacă sunteți client al www.atelier-nichita.ro, SC Atelier Nichita SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și www.atelier-nichita.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe www.atelier-nichita.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC Atelier Nichita SRL, definit în cuprinsul secțiunii Termeni și condiții de pe site-ul nostru. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC Atelier Nichita SRL.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC Atelier Nichita SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul www.atelier-nichita.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre prin www.atelier-nichita.ro.

– pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC Atelier Nichita SRL , prin www.atelier-nichita.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuțelor corespunzătoare de la momentul achiziționării de produse online, a subscrierii la newsletter, a participării la promoții și concursuri; pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunile implicite, sau puteți solicita acest lucru în mod expres responsabilului nostru în protecția datelor la adresa de email office@atelier-nichita.ro

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului www.atelier-nichita.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe www.atelier-nichita.ro .

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Atelier Nichita SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe www.atelier-nichita.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al www.atelier-nichita.ro, SC Atelier Nichita SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC Atelier Nichita SRL , prin www.atelier-nichita.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe www.atelier-nichita.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Atelier Nichita SRL de a asigura funcționarea corectă a www.atelier-nichita.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului nostru, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

Ca principiu, SC Atelier Nichita SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale SC Atelier Nichita SRL, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina SC Atelier Nichita SRL (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Atelier Nichita SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Atelier Nichita SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V.DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Atelier Nichita SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate SC Atelier Nichita SRL, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Atelier Nichita SRL în oferirea de servicii prin www.atelier-nichita.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea www.atelier-nichita.ro;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC Atelier Nichita SRL prin www.atelier-nichita.ro;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea siteului www.atelier-nichita.roși a serviciilor derulate prin intermediul ei;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SC Atelier Nichita SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, în măsura în care dezvoltarea companiei va implica înființarea de sedii secundare / puncte logistice pe teritoriul Uniunii Europene.

VII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

– Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

– Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita SC Atelier Nichita SRL si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

– Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.

– Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obtine restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

– Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.

– Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

– Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: office@atelier-nichita.ro , ori la adresa poștală: str. Eroilor nr 68, Movilita , Constanta în atenția responsabilului cu protectia datelor. În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile intreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situatia in care este necesar, ținandu-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informam cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

VIII. PRINCIPII AVUTE ÎN VEDERE DE SC Atelier Nichita SRL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:

 1. Legalitate, echitate și transparență: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de dumneavoastră.
  2. Limitarea la scop: Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un scop incompatibil cu aceste scopuri.
  3. Minimizarea datelor: Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
  4. Exactitate: Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și actualizate oricând este necesar. Datele care se dovedesc inexate vor fi șterse sau rectificate fără întârziere.
  5. Limitarea stocării: Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.
  6. Securitate și Confidențialitate: Datale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
  7. Responsabilitate: SC Atelier Nichita SRL este responsabil pentru respectarea tuturor principiilor și poate demonstra respectarea lor.
 1. RESPONSABILITĂȚI ASUMATE DE SC Atelier Nichita SRL ȘI MĂSURI LUATE ÎN ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR:

1.Registrul operațiunilor de prelucrare: SC Atelier Nichita SRL ține o evidență a activităților de prelucrare desfășurate.
2. Desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor: SC Atelier Nichita SRL a numit un responsabil ce urmărește implementarea, monitorizarea măsurilor luate privind protecția datelor.
3. Luarea de măsuri tehnice și organizatorice / adoptarea de politici și proceduri interne: SC Atelier Nichita SRL a adoptat măsuri de ordine tehnică precum implementarea unor soluții software de securitate avansate,soluții de pseudonimizare a datelor (cu titlu de exemplu, în cazul selecției de provideri de servicii IT SC Atelier Nichita SRL garantează ca acestia sunt certificati “Privacy Shield” si/sau sunt considerați de catre Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție). De asemenea, SC Atelier Nichita SRL a redactatat și implementat proceduri interne de gestionare a datelor personale, a instruit angajații, a limitat accesul la date personale, a încheiat contracte de confidențialitate cu salariații săi operatori de date, ș.a.
4. Procedura de notificare a autorității: pentru a minimimza impactul unor potențiale breșe de securitate asupra persoanelor vizate, SC Atelier Nichita SRL a implementat o procedură de notificare a autorității de supraveghere (ANSPDCP) într-un termen cât mai scurt (maxim 72 ore).

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la: office@atelier-nichita.ro .

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul SC Atelier Nichita SRL, având următoarele date de contact: office@atelier-nichita.ro.

Pentru si mai multe detalii puteti consulta baza legala:Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).

Share via: